Leasing

Leasing je način financiranja nakupa objekta, pri katerem si kupec izposodi denar od leasingodajalca in ga nato vrača v obliki mesečnih obrokov. Leasing ima svoje prednosti in slabosti, zato je pomembno, da se pred odločitvijo dobro informirate o vseh vidikih tega načina plačila. V tem članku vam bomo predstavili, kaj je leasing, kako deluje in kakšne so njegove prednosti in slabosti.

Kaj je leasing?

Leasing je pogodbeno razmerje med dvema strankama: leasingodajalcem in leasingojemalcem. Leasingodajalec je tisti, ki daje v najem vozilo, ki je predmet leasinga. Leasingojemalec je tisti, ki najema vozilo in plačuje mesečne obroke za njegovo uporabo. Leasing se lahko sklene za različne vrste objektov, kot so avtomobili, motorna kolesa, tovorna vozila, avtobusi, prikolice, plovila, kmetijska oprema, stroji in drugo.

Kako se sklene pogodba o leasingu?

Pogodba o leasingu je pisni dokument, ki ureja pravice in obveznosti leasingodajalca in leasingojemalca. Pogodba o leasingu mora vsebovati naslednje podatke:

  • Podatke o strankah: to so ime, priimek, naslov, davčna številka in drugi podatki o leasingodajalcu in leasingojemalcu.
  • Podatke o vozilu: to so znamka, model, tip, barva, registrska številka, številka šasije, letnik izdelave in drugi podatki o vozilu, ki je predmet leasinga.
  • Podatke o financiranju: to so vrednost vozila brez DDV, višina pologa, doba leasinga, mesečni obrok, obrestna mera, odkupna vrednost in drugi podatki o načinu financiranja nakupa vozila.
  • Podatke o zavarovanju: to so vrsta zavarovanja, zavarovalnica, zavarovalna vsota, zavarovalna premija in drugi podatki o zavarovanju vozila.
  • Podatke o pogojih uporabe: to so pogoji glede kilometrine, stanja in uporabe vozila ter morebitne sankcije za njihovo kršitev.

Kako deluje leasing?

Leasing deluje na podoben način kot najem ali posojilo. Kupec si izbere vozilo, ki ga želi kupiti, in se dogovori z lizingodajalcem o pogojih financiranja. Lizingodajalec kupi vozilo od prodajalca in ga preda v uporabo kupcu. Kupec plačuje mesečne obroke lizingodajalcu za dobo leasinga. Po koncu dobe leasinga ima kupec možnost, da odkupi vozilo za dogovorjeno odkupno vrednost ali pa ga vrne lizingodajalcu.

Kakšne so vrste leasinga?

Obstajata dve glavni vrsti leasinga: operativni in finančni. Razlikujeta se po tem, kdo je lastnik vozila in kdo prevzema tveganje za njegovo vrednost.

   • Operativni leasing: pri tej vrsti leasinga je lastnik vozila lizingodajalec, ki ga oddaja v najem kupcu za določeno dobo. Kupec ima pravico do uporabe vozila, vendar nima možnosti odkupa. Kupec plačuje nižje mesečne obroke, saj ne vrača celotne vrednosti vozila. Kupec se izogne stroškom vzdrževanja, popravil in registracije vozila, saj jih krije lizingodajalec.
   • Finančni leasing: pri tej vrsti leasinga je lastnik vozila kupec, ki ga kupi od lizingodajalca z obročnim plačilom. Kupec ima pravico do uporabe in odkupa vozila, vendar prevzema tudi tveganje za njegovo vrednost. Kupec plačuje višje mesečne obroke, saj vrača celotno vrednost vozila. Kupec prevzema stroške vzdrževanja, popravil in registracije vozila, saj je njegov lastnik.

Kako deluje lizing?

Lizing deluje na enak način kot leasing. Razlika je samo v tem, da se izraz lizing uporablja v nekaterih državah, kot je Hrvaška, medtem ko se izraz leasing uporablja v Sloveniji in drugih državah. Oba izraza pomenita isto stvar: pogodbeno razmerje med lizingodajalcem in lizingojemalcem glede financiranja nakupa vozila.

Kakšni so pogoji za sklenitev lizinga?

Pogoji za sklenitev lizinga so odvisni od posameznega lizingodajalca in njegove ponudbe. Nekateri splošni pogoji, ki jih mora izpolnjevati kupec, ki želi skleniti lizing, so:

   • Starost: kupec mora biti polnoleten in imeti veljavno osebno izkaznico ali potni list.
   • Dohodek: kupec mora imeti reden in zadosten dohodek, ki mu omogoča plačevanje mesečnih obrokov. Kupec mora predložiti dokazila o svojem dohodku, kot so plačilne liste, bančni izpiski ali davčni obračuni.
   • Boniteta: kupec mora imeti dobro boniteto, kar pomeni, da nima neporavnanih dolgov ali negativnih vpisov v registrih dolžnikov. Kupec mora predložiti potrdilo o boniteti ali soglasje za preverjanje bonitete pri lizingodajalcu.
   • Polog: kupec mora plačati določen znesek denarja ob sklenitvi pogodbe o lizingu. Polog je običajno od 10% do 30% vrednosti vozila brez DDV. Višji kot je polog, nižji so mesečni obroki.

Kakšne so prednosti in slabosti lizinga?

Lizing ima naslednje prednosti in slabosti:

   • Prednosti:
    • Kupec lahko kupi vozilo, ki si ga sicer ne bi mogel privoščiti z enkratnim plačilom.
    • Kupec lahko izbira med različnimi vrstami, modeli in opremo vozil.
    • Kupec lahko koristi davčne olajšave za amortizacijo vozila, če je to finančni lizing.
    • Kupec lahko postane lastnik vozila po koncu dobe lizinga ali po plačilu odkupne vrednosti, če je to finančni lizing.
   • Slabosti:
    • Kupec plača več denarja za vozilo, kot bi ga plačal z enkratnim plačilom, zaradi obresti in drugih stroškov lizinga.
    • Kupec nima popolne svobode pri razpolaganju z vozilom, saj mora spoštovati pogoje pogodbe o lizingu.
    • Kupec prevzema tveganje za padec vrednosti vozila zaradi obrabe ali zastaranja, če je to finančni lizing.
    • Kupec mora skleniti zavarovanje vozila in plačevati zavarovalno premijo, ki je lahko višja kot pri drugih načinih financiranja.

Kako primerjati ponudbe leasinga?

Če želite primerjati ponudbe leasinga različnih ponudnikov, morate upoštevati več dejavnikov, ki vplivajo na ceno in pogoje financiranja. Ti dejavniki so:

   • Mesečni obrok: to je znesek denarja, ki ga morate plačati vsak mesec lizingodajalcu za uporabo vozila. Mesečni obrok je odvisen od vrednosti vozila, višine pologa, dobe lizinga, obrestne mere in odkupne vrednosti. Primerjajte mesečne obroke za enako vrsto in vrednost vozila ter za enako dobo leasinga.
   • Skupni znesek plačila: to je vsota vseh mesečnih obrokov in odkupne vrednosti, ki jih boste plačali do konca dobe lizinga. Skupni znesek plačila je odvisen od mesečnega obroka in odkupne vrednosti. Primerjajte skupne zneske plačila za enako vrsto in vrednost vozila ter za enako dobo leasinga.
   • Efektivna obrestna mera: to je dejanska cena posojila, ki jo boste plačali za financiranje nakupa vozila. Efektivna obrestna mera upošteva tudi druge stroške, ki jih boste plačali poleg nominalne obrestne mere, kot so stroški odobritve in sklenitve pogodbe, stroški zavarovanja in registracije vozila ter morebitne provizije in nadomestila. Primerjajte efektivne obrestne mere za enako vrsto in vrednost vozila ter za enako dobo leasinga.
   • Odkupna vrednost: to je znesek denarja, ki ga boste morali plačati ob koncu dobe lizinga, če se boste odločili za odkup vozila. Odkupna vrednost je odvisna od vrste lizinga, vrednosti vozila in dobe leasinga. Primerjajte odkupne vrednosti za enako vrsto in vrednost vozila ter za enako dobo leasinga.
   • Pogoji uporabe: to so pogoji, ki jih morate spoštovati glede kilometrine, stanja in uporabe vozila ter morebitne sankcije za njihovo kršitev. Pogoji uporabe so odvisni od vrste leasinga in od posameznega lizingodajalca. Primerjajte pogoje uporabe za enako vrsto in vrednost vozila ter za enako dobo lizinga.

Da bi lažje primerjali ponudbe leasinga, lahko uporabite spletno orodje za izračun leasinga, ki vam

omogoča, da vnesete podatke o vozilu, pologu, dobi odplačevanja, obrestni meri in odkupni vrednosti ter izračuna mesečni obrok, skupni znesek plačila, efektivno obrestno mero in drugo. Tako lahko vidite, katera ponudba je bolj ugodna za vas.

Kako izbrati najboljši leasing?

Izbira najboljšega lizinga je odvisna od vaših potreb, želja in finančnih zmožnosti. Ni enotnega odgovora, kateri leasing je najboljši, saj je to stvar osebne presoje in primerjave različnih ponudb. Vendar pa vam lahko damo nekaj nasvetov, kako izbrati najboljši leasing za vas.

Določite svoj proračun

Preden se odločite za najem leasing, morate določiti, koliko denarja ste pripravljeni nameniti za nakup vozila. To vključuje višino pologa, ki ga boste plačali ob sklenitvi pogodbe, mesečne obroke, ki jih boste plačevali, in odkupno vrednost, ki jo boste plačali ob koncu dobe leasinga, če se boste odločili za odkup vozila. Poleg tega morate upoštevati tudi druge stroške, ki so povezani z lastništvom in uporabo vozila, kot so zavarovanje, registracija, gorivo, vzdrževanje in popravila. Določite si zgornjo mejo, ki je ne boste presegli, in poiščite ponudbe leasinga, ki ustrezajo vašemu proračunu.

Izberite vrsto lizinga

Ko ste določili svoj proračun, morate izbrati vrsto leasinga, ki vam najbolj ustreza. Kot smo že omenili, obstajata dve glavni vrsti: operativni in finančni. Vsaka ima svoje prednosti in slabosti, zato morate premisliti, kaj je za vas bolj pomembno. Če želite imeti nižje mesečne obroke in se izogniti stroškom vzdrževanja vozila, potem je boljša izbira operativni leasing. Če pa želite postati lastnik vozila in uveljavljati davčne olajšave za amortizacijo vozila, potem je boljša izbira finančni leasing.

Primerjajte ponudbe različnih ponudnikov

Ko ste izbrali vrsto leasinga, morate primerjati ponudbe različnih ponudnikov. Ne osredotočite se samo na mesečni obrok, ampak upoštevajte tudi druge dejavnike, ki vplivajo na ceno in pogoje financiranja. Ti dejavniki so skupni znesek plačila, efektivna obrestna mera, odkupna vrednost in pogoji uporabe. Primerjajte ponudbe za enako vrsto in vrednost vozila ter za enako dobo. Uporabite spletno orodje za izračun leasinga, ki vam omogoča, da vnesete podatke o vozilu, pologu, dobi, obrestni meri in odkupni vrednosti ter izračuna mesečni obrok, skupni znesek plačila, efektivno obrestno mero in drugo. Tako lahko vidite, katera ponudba je bolj ugodna za vas.

Preverite bonitetne pogoje in dokumentacijo

Ko ste primerjali ponudbe različnih ponudnikov in se odločili za eno izmed njih, morate preveriti bonitetne pogoje in dokumentacijo, ki jo morate predložiti za sklenitev pogodbe o leasingu. Bonitetni pogoji so pogoji, ki jih morate izpolnjevati glede vaše starosti, dohodka in bonitete. Dokumentacija je dokumentacija, ki jo morate predložiti za dokazovanje vaše identitete, dohodka in bonitete. Preverite, kaj vse morate predložiti in kako dolgo traja postopek odobritve. Pripravite vso potrebno dokumentacijo in jo pravočasno pošljite ali dostavite ponudniku.

Preberite pogodbo o leasingu

Preden podpišete pogodbo o leasingu, jo preberite pozorno in preverite, ali so v njej navedeni vsi podatki, ki ste se jih dogovorili z ponudnikom. Preverite, ali so pravilno navedeni podatki o strankah, vozilu, financiranju, zavarovanju, pogojih uporabe, pravicah in obveznostih strank ter morebitnih dodatnih določilih. Če imate kakršna koli vprašanja ali dvome glede pogodbe, jih razjasnite s ponudnikom pred podpisom. Ne podpišite pogodbe, če se ne strinjate z njenimi določili ali če niste prepričani o njihovem pomenu. Podpis pogodbe je zavezujoč in pomeni, da sprejemate vse njene pogoje.

Zaključek

Leasing je način financiranja nakupa, ki ima svoje prednosti in slabosti. Preden se odločite za lizing, morate določiti svoj proračun, izbrati vrsto leasinga, primerjati ponudbe različnih ponudnikov, preveriti bonitetne pogoje in dokumentacijo ter prebrati pogodbo o financiranju. Tako boste lahko izbrali najboljši leasing za vas in se izognili morebitnim težavam ali neprijetnim presenečenjem.