Operativni leasing: kaj je, kako deluje in zakaj ga izbrati

Operativni leasing je način financiranja, ki vam omogoča, da uporabljate določeno premoženje, ne da bi ga morali kupiti. Operativni leasing je pogodba med dvema strankama: dajalcem leasinga in prejemnikom leasinga. Dajalec leasinga je običajno finančna ustanova, ki kupi premoženje od prodajalca in ga odda v najem prejemniku leasinga za določeno obdobje in plačilo. Prejemnik leasinga ima pravico do uporabe premoženja, vendar ne postane njegov lastnik, dokler ne plača celotne vrednosti premoženja ali ne izkoristi možnosti odkupa.

Operativni leasing se lahko uporablja za različne vrste premoženja, kot so avtomobili, stroji, oprema, nepremičnine, plovila in drugo. Operativni leasing ima nekaj prednosti in slabosti v primerjavi z drugimi oblikami financiranja. V tem članku vam bomo pojasnili, kaj je operativni leasing, kako deluje, zakaj ga izbrati in kje si narediti izračun leasinga.

Kako deluje operativni leasing?

Operativni leasing deluje na podoben način kot najem stanovanja. Najemodajalec vam da na voljo stanovanje za določeno obdobje in vi mu plačujete mesečno najemnino. Vi lahko uporabljate stanovanje, vendar niste njegov lastnik. Če se odločite, da ne želite več živeti v tem stanovanju, ga lahko vrnete najemodajalcu ali pa podaljšate najem.

Podobno je tudi pri operativnem leasingu premoženja. Dajalec leasinga vam da na voljo premoženje za določeno obdobje in vi mu plačujete mesečno najemnino. Vi lahko uporabljate premoženje, vendar niste njegov lastnik. Če se odločite, da ne potrebujete več tega premoženja, ga lahko vrnete dajalcu leasinga ali pa podaljšate najem.

Kakšne so pogodbene obveznosti pri operativnem leasingu?

Pri operativnem leasingu morate skleniti pogodbo z dajalcem leasinga, ki določa pogoje najema premoženja. Pogodba običajno vsebuje naslednje elemente:

 • Trajanje najema: to je časovno obdobje, za katerega se sklene pogodba o operativnem leasingu. Trajanje najema je lahko od nekaj mesecev do nekaj let.
 • Najemnina: to je znesek, ki ga morate plačevati dajalcu leasinga vsak mesec za uporabo premoženja. Najemnina je odvisna od vrednosti premoženja, trajanja najema, obrestne mere in drugih dejavnikov.
 • Odkupna možnost: to je možnost, da po koncu najema odkupite premoženje od dajalca leasinga po dogovorjeni ceni. Odkupna možnost ni obvezna in jo lahko izkoristite le, če se s tem strinjata obe pogodbeni stranki.
 • Pogoji uporabe: to so pravila, ki jih morate spoštovati pri uporabi premoženja. Na primer, morate skrbeti za redno vzdrževanje in servisiranje premoženja, ga uporabljati le za dogovorjene namene, ga zavarovati proti škodi in kraji, ga ne smete podnajemati, prenesti ali zastaviti drugim osebam brez soglasja dajalca leasinga.

Kakšne so prednosti in slabosti operativnega leasinga?

Operativni leasing ima nekaj prednosti in slabosti, ki jih je treba upoštevati pred sklenitvijo pogodbe. Nekatere prednosti so:

 1. Nižji začetni stroški: pri operativnem leasingu ni potrebe po velikem začetnem vložku ali zavarovanju, saj dajalec leasinga prevzame tveganje nakupa premoženja. To pomeni, da lahko prihranite denar in ga uporabite za druge namene.
 2. Tehnološka posodobitev: pri operativnem leasingu lahko redno menjavate premoženje in tako sledite tehnološkemu napredku in tržnim trendom. To vam omogoča, da ohranjate konkurenčnost in učinkovitost vašega poslovanja.
 3. Davčne ugodnosti: pri operativnem leasingu lahko uveljavljate davčne olajšave in ugodnosti, saj se najemnina šteje kot strošek poslovanja. To pomeni, da lahko zmanjšate svojo davčno osnovo in plačate manj davka.

Nekatere slabosti so:

 1. Višji skupni stroški: pri operativnem leasingu plačujete obresti in stroške dajalca leasinga, ki so lahko višji od obresti in stroškov pri nakupu premoženja. To pomeni, da boste na dolgi rok plačali več kot bi plačali, če bi kupili premoženje.
 2. Omejena svoboda: pri operativnem leasingu morate spoštovati pogoje uporabe premoženja, ki jih določi dajalec leasinga. To pomeni, da ne morete samostojno odločati o vzdrževanju, servisiranju, popravilu ali nadgradnji premoženja.
 3. Obveznost plačevanja: pri operativnem leasingu ste dolžni plačevati najemnino tudi v primeru, da ne uporabljate premoženja ali če je premoženje okvarjeno ali uničeno. To pomeni, da ste izpostavljeni finančnim tveganjem in morebitnim dodatnim stroškom.

Za koga je primeren operativni leasing?

Operativni leasing je primeren predvsem za pravne osebe in samostojne podjetnike, ki potrebujejo premoženje za svoje poslovne dejavnosti. Operativni leasing je lahko dobra izbira za vas, če:

 • Nimate dovolj denarja ali zavarovanja za nakup premoženja: če nimate dovolj lastnih sredstev ali zavarovanja za nakup premoženja, vam lahko operativni leasing omogoči dostop do premoženja brez velikega začetnega vložka.
 • Potrebujete premoženje le za določeno obdobje: če potrebujete premoženje le za določeno obdobje, na primer za sezonsko delo ali za izvedbo projekta, vam lahko operativni leasing omogoči najem premoženja za toliko časa, kot ga potrebujete.
 • Želite biti tehnološko napredni: če želite biti tehnološko napredni in slediti tržnim trendom, vam lahko operativni leasing omogoči redno menjavo premoženja in tako ohranjate konkurenčnost in učinkovitost vašega poslovanja.

Kako izbrati ponudnika operativnega leasinga?

Pri izbiri ponudnika operativnega leasinga je pomembno, da primerjate ponudbe različnih dajalcev leasinga in se posvetujete s strokovnjaki za finančno svetovanje. Pri primerjavi ponudb morate upoštevati naslednje dejavnike:

 • Vrednost premoženja: to je znesek, ki ga dajalec leasinga plača prodajalcu premoženja. Vrednost premoženja vpliva na višino najemnine in odkupne cene.
 • Trajanje najema: to je časovno obdobje, za katerega se sklene pogodba o operativnem leasingu. Trajanje najema vpliva na višino najemnine in odkupne cene.
 • Najemnina: to je znesek, ki ga morate plačevati dajalcu leasinga vsak mesec za uporabo premoženja. Najemnina je odvisna od vrednosti premoženja, trajanja najema, obrestne mere in drugih dejavnikov.
 • Odkupna možnost: to je možnost, da po koncu najema odkupite premoženje od dajalca leasinga po dogovorjeni ceni. Odkupna možnost ni obvezna in jo lahko izkoristite le, če se s tem strinjata obe pogodbeni stranki.
 • Pogoji uporabe: to so pravila, ki jih morate spoštovati pri uporabi premoženja. Na primer, morate skrbeti za redno vzdrževanje in servisiranje premoženja, ga uporabljati le za dogovorjene namene, ga zavarovati proti škodi in kraji, ga ne sme… ga ne smete podnajemati, prenesti ali zastaviti drugim osebam brez soglasja dajalca leasinga.

Kako izračunati stroške operativnega leasinga?

Stroški operativnega leasinga so sestavljeni iz dveh delov: najemnine in odkupne cene. Najemnina je znesek, ki ga morate plačevati dajalcu leasinga vsak mesec za uporabo premoženja. Odkupna cena je znesek, ki ga morate plačati dajalcu leasinga, če se odločite, da boste po koncu najema odkupili premoženje.

Da bi izračunali stroške operativnega leasinga, morate poznati naslednje podatke:

 • Vrednost premoženja (V): to je znesek, ki ga dajalec leasinga plača prodajalcu premoženja. Vrednost premoženja je običajno enaka tržni ceni premoženja.
 • Trajanje najema (T): to je časovno obdobje, za katerega se sklene pogodba o operativnem leasingu. Trajanje najema je izraženo v mesecih ali letih.
 • Obrestna mera ®: to je odstotek, ki ga dajalec leasinga zaračuna za financiranje nakupa premoženja. Obrestna mera je običajno enaka ali višja od tržne obrestne mere.
 • Odkupna cena (O): to je znesek, ki ga morate plačati dajalcu leasinga, če se odločite, da boste po koncu najema odkupili premoženje. Odkupna cena je običajno nižja od vrednosti premoženja.

Z uporabo teh podatkov lahko izračunate najemnino in skupne stroške operativnega leasinga na naslednji način:

 • Najemnina (N): to je znesek, ki ga morate plačevati dajalcu leasinga vsak mesec za uporabo premoženja. Najemnino lahko izračunate s formulo: N = (V – O) * r / T. To pomeni, da najemnina ustreza razliki med vrednostjo premoženja in odkupno ceno, pomnoženi z obrestno mero in deljeni s trajanjem najema.
 • Skupni stroški (S): to je znesek, ki ga boste skupaj plačali za operativni leasing premoženja. Skupne stroške lahko izračunate s formulo: S = N * T + O. To pomeni, da skupni stroški ustrezajo vsoti vseh najemnin in odkupne cene.

Primer: Recimo, da želite vzeti operativni leasing avtomobila, ki ima vrednost 20.000 EUR. Trajanje najema je 3 leta, obrestna mera je 5% in odkupna cena je 10.000 EUR. Najemnina in skupni stroški operativnega leasinga avtomobila bi bili:

 • Najemnina: N = (20.000 – 10.000) * 0,05 / 3 = 166,67 EUR na mesec.
 • Skupni stroški: S = 166,67 * 36 + 10.000 = 16.000 EUR.

Kakšne so alternative operativnemu leasingu?

Operativni leasing ni edina možnost financiranja premoženja. Obstajajo tudi druge alternative, ki jih je treba primerjati in oceniti pred sprejetjem odločitve. Nekatere alternative so:

Nakup premoženja

Nakup premoženja je najbolj enostavna in tradicionalna oblika financiranja premoženja. Pri nakupu premoženja plačate celotno vrednost premoženja prodajalcu in postanete njegov lastnik. Nakup premoženja ima nekaj prednosti in slabosti v primerjavi z operativnim leasingom. Nekatere prednosti so:

 1. Popolna svoboda: pri nakupu premoženja imate popolno svobodo pri upravljanju, vzdrževanju, servisiranju, popravilu ali nadgradnji premoženja. Lahko ga tudi podnajemate, prenesete ali zastavite drugim osebam brez omejitev.
 2. Nižji skupni stroški: pri nakupu premoženja plačate le enkratno ceno premoženja in nimate dodatnih stroškov najemnine ali odkupne cene. To pomeni, da boste na dolgi rok plačali manj kot bi plačali pri operativnem leasingu.
 3. Dodatni prihodki: pri nakupu premoženja lahko ustvarjate dodatne prihodke z oddajanjem, prodajo ali zastavo premoženja. To pomeni, da lahko povečate svoj dobiček in povrnite svojo investicijo.

Nekatere slabosti so:

 1. Višji začetni stroški: pri nakupu premoženja morate plačati celotno vrednost premoženja naenkrat ali pa vzeti kredit ali posojilo, ki zahteva zavarovanje. To pomeni, da potrebujete veliko denarja ali zavarovanja za nakup premoženja.
 2. Tehnološka zastarelost: pri nakupu premoženja ste odgovorni za vzdrževanje in posodabljanje premoženja. To pomeni, da morate slediti tehnološkemu napredku in tržnim trendom ter vlagati v nadgradnjo ali zamenjavo premoženja.
 3. Davčne obveznosti: pri nakupu premoženja morate plačati davek na dodano vrednost (DDV) in davek na promet nepremičnin (DPN). Prav tako ne morete uveljavljati davčnih olajšav in ugodnosti, ki veljajo za operativni leasing.

Finančni leasing

Finančni leasing je druga vrsta leasinga, ki se razlikuje od operativnega leasinga po tem, da je namenjen tistim, ki želijo postati lastniki premoženja po koncu najema. Pri finančnem leasingu je doba najema enaka ali daljša od ekonomske življenjske dobe premoženja, zato so mesečni obroki višji. Prejemnik leasinga ima možnost odkupa premoženja po simbolični ceni ob koncu pogodbe. Finančni leasing ima nekaj prednosti in slabosti v primerjavi z operativnim leasingom.

Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja